Trang Chủ Kiến Thức Giao Dịch Cách tính tỷ lệ ký quỹ trong thị trường forex

Cách tính tỷ lệ ký quỹ trong thị trường forex

Bởi ForexViet
10264 Xem

cach tinh ti le ky quy

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tính tỉ lệ ký quỹ trước khi bạn vô lệnh để đảm bảo lệnh của bạn không bị dừng cưỡng bức khi chưa đạt đến điểm cắt lỗ như bạn cài đặt.

Đây cũng là một trong những vấn đề giúp các bạn tính được mức độ rủi ro hơn.

1. FOREX

Mức ký quỹ = Khối lượng * Khối lượng hợp đồng / Đòn bẩy
Ví dụ: Khách hàng giao dịch 1 lot EURUSD, đòn bẩy 1:1000 và tỷ giá quy đổi EURUSD 1.38415
Mức ký quỹ = 1 * 100,000 * 1.38415/ 1000 = 138.415 USD

2. Metal

Mức ký quỹ = Khối lượng * Khối lượng hợp đồng / Đòn bẩy
Ví dụ: Khách hàng giao dịch 1 lot XAUUSD, đòn bẩy 1:500 và tỷ giá quy đổi XAUUSD 1303.87
Mức ký quỹ = 1 * 100 * 1303.87/ 500 = 260.78 USD

3. Oil/CFD

Mức ký quỹ = Khối lượng * Khối lượng hợp đồng * Giá thị trường * (200/100)/ Đòn bẩy
Ví dụ: Khách hàng vào lệnh 1 lot SP500, contract size là 50, đòn bẩy là 1:200 và giá thị trường
Tiền ký quỹ = 1 * 50 * 1988.50 * (200/100) / 200 = 994.275 USD

4. Mức ký quỹ cho lệnh đối kháng

Không có mức ký quỹ bổ sung được tính khi một lệnh đối kháng được mở ra.

Bài Viết Liên Quan