tro thanh trader chuyen nghiep

5 giai đoạn trở thành một trader chuyên nghiệp

Trên con đường trở thành 1 trader chuyên nghiệp, thành công, thường có 5 giai đoạn mà trader phải trải qua. 1) Giai đoạn 1: CHƯA NHẬN RA MÌNH THIẾU NỘI CÔNG Ở giai đoạn này, các trader mới bắt đầu th...