Trang Chủ Kiến Thức Giao DịchPhân Tích Kỹ ThuậtCHỈ BÁO THÔNG DỤNG TỔNG KẾT SÓNG ELLIOTT

TỔNG KẾT SÓNG ELLIOTT

Bởi Xuan Bui
371 Xem

Theo Lý thuyết sóng elliott, thị trường biến động trong những mô hình lặp lại gọi là Sóng
Đặc điểm:
Sóng Elliott là loại sóng phân hình. Mỗi con sóng có thể chia thành những con sóng nhỏ hơn với cấu trúc như sóng lớn.
Một thị trường có xu hướng thì đi theo mô hình sóng 5-3
Mô hình 5 sóng đầu tiên gọi là sóng đẩy – impulse wave
Một trong số 3 sóng đẩy (1, 3, 5) sẽ có hiện tượng mở rộng. Sóng 3 thường là sóng mở rộng
Mô hình 3 sóng tiếp theo gọi là sóng điều chỉnh. Những chữ cái cũng như những con số được dùng để đánh dấu sóng điều chỉnh
Sóng 1,3 và 5 được hình thành từ mô hình 5 sóng đẩy nhỏ hơn trong khi sóng 2 và 4 được hình thành từ mô hình 3 sóng điều chỉnh nhỏ hơn
Có 21 kiểu mô hình sóng điều chỉnh nhưng nó chỉ xuất thân từ 3 loại mô hình chính rất đơn giản và dễ hiểu
Ba loại mô hình sóng điều chỉnh cơ bản là zig-zags, phẳng (flat), và tam giác
Có 3 qui tắc chính trong việc đếm sóng:
Qui tắc 1: Sóng 3 không bao giờ được là sóng ngắn nhất trong số các sóng đẩy (impulse wave)
Qui tắc 2: Sóng 2 không bao giờ được vượt khỏi điểm hình thành sóng 1
Qui tắc 3: Sóng 4 không bao giờ được đi vào vùng của sóng 1
Nếu bạn chăm chỉ luyện tập đếm sóng, bạn sẽ thấy được rằng thị trường thực sự biến động theo sóng
Bởi vì thị trường không bao giờ cũng đi đúng như lý thuyết nên bạn phải tốn rất nhiều thời gian cho việc luyện tập đếm sóng cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái với sóng Elliott. Hãy siêng năng và đừng bao giờ đầu hàn

Nhóm Biên Tập Forexviet

Bài Viết Liên Quan