Trang Chủ Kiến Thức Giao DịchPhân Tích Kỹ ThuậtMÔ HÌNH NẾN MÔ HÌNH NẾN RISING THREE METHODS – TĂNG GIÁ 3 BƯỚC

MÔ HÌNH NẾN RISING THREE METHODS – TĂNG GIÁ 3 BƯỚC

Bởi Xuan Bui
596 Xem

Mô hình tiếp diễn tăng giá 3 bước  ( Rising Three Methods Bullish Candlestick Continuation Pattern )

Mô hình tiếp diễn tăng giá 3 bước bao gồm 5 nến. Nến đầu tiên là một cây nến tăng mạnh đến từ xu hướng tăng trước đó. Sau đó là một chuỗi nến khoảng từ 2 đến 4 nến thân nhỏ nằm trong thân nến 1. Nến cuối của mô hình là một nến tăng giá mạnh có giá đóng cửa bên trên giá đóng cửa của cây nến 1. Theo phân tích kỹ thuật, nến cuối cùng nến xuất hiện khoảng nhảy giá( gap tăng ) bên trên giá đóng cửa của chuỗi các nến thân nhỏ trước đó. Nison cho rằng mô hình tăng giá 3 bước sẽ chính xác hơn trong trường hợp khối lượng giao dịch của nến 1 và nến cuối lớn hơn khối lượng giao dịch của các nến nhỏ nằm giữa 2 nến.

Mô hình tiếp diễn giảm giá 3 bước ( Falling Three Methods Bearish Candlestick Continuation Pattern )

Mô hình nến tiếp diễn giảm giá 3 bước gồm 5 nến. Nến 1 là một cây nến giảm điểm mạnh từ xu hướng giảm trước đó. Sau đó là một chuỗi các nến thân nhỏ nằm giới hạn trong thân nến 1, nến cuối cùng là nến giảm mạnh có giá đóng cửa bên dưới thân nến 1. Nến cuối nên xuất hiện khoảng trống giá ( gap giảm ) bên dưới giá đóng cửa của các thân nến nhỏ. Nison cho rằng vai trò của mô hình nến giảm giá 3 bước sẽ chính xác hơn nếu khối lượng giao dịch của nến 1 và nến cuối lớn hơn khối lượng giao dịch của các nến nhỏ nằm giữa 2 nến.

Biểu đồ minh họa mô hình nến tăng

Biểu đồ Google (GOOG) cho ta ví dụ Rising Three Methods trong đó nến 1 là nến tăng mạnh, nến 2 là nến con xoay( Snipping Top ) có giá đóng cửa bên trong thân nến 1, nến 3 tiếp tục là một nến xoay với thân nến nằm dưới nến 2, nến 4 là nến Doji có giá đóng cửa nằm bên trong thân nến 1. Nến 5 là nến tăng mạnh có giá mở cửa bên trên giá đóng cửa của nến 4 và có giá đóng cửa bên trên giá đóng cửa của nến 1. Giá cổ phiếu Google tiếp tục tăng theo xu hướng trước sau khi hình thành mô hình Rising Three Methods.

Mô hình nến tăng giá 3 bước kết hợp với khối lượng giao dịch

Đồ thị giá Exxon Mobil (XOM ) mô tả khối lượng giao dịch của nến 1 và nến 4 ( nến cuối trong mô hình tăng giá 3 bước ) cao hơn khối lượng giao dịch của 2 nến nằm giữa cho thấy dộ tin cậy của mô hình. Sự sụt giảm khối lượng giao dịch ở các nến nhỏ này có nghĩa thị trường đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đợt tăng giá tiếp theo.

Biểu đồ minh họa mô hình tiếp diễn giảm giá 3 bước

Chú ý mô hình giảm giá 3 bước trên biểu đồ giá 3M(MMM) với nến 1 đã hoàn toàn phá vỡ giá thấp nhất của chuỗi nến nhỏ trước đó vào tạo nên đáy mới. Theo sau nến 1 là 3 cây nến tăng với thân nhỏ, tất cả đều có giá đóng cửa nằm bên trong thân nến 1. Nến cuối trong mô hình là nến giảm mạnh có giá mở cửa bên dưới giá đóng cửa của cây nến trước đó và có giá đóng cửa bên dưới giá đóng cửa của nến 1.

Nhóm Biên Tập Forexviet

Bài Viết Liên Quan